Category: Fritidspedagogik

Fritidspedagogens kompetens?

Vad är fritidspedagogens unika kompetens? Det är en fråga jag brukar ställa när jag föreläser för- eller handleder fritidshem. Det finns en tradition hos fritidspedagoger att beskriva sin kompetens med andra ord än sin utbildning. Därför är det viktigt att prata om det unika i fritidspedagogens yrkeskompetens. I Göteborg diskuterades just denna fråga förra veckan….


20 Texter om fritids

Fritidspedagogik.se ”fyller” 4 år i mars. Jag har plockat ut 20 av de över 300 texter som skrivits på sidan. 20 texter som jag fortfarande kan plocka fram och läsa; för att de bra, viktiga, eller påminner om en kamp och vilja som finns att utveckla fritidshemmen.   2011 – ”Skolan som norm” – Andreas…