Category: Politik

Fritidshemmen och den trevande politiska handen 

Fritidshemmen har fått en tydligare plats på den politiska kartan under de senaste 5 åren. Men mer än så är det inte. Det finns fortfarande en trevande hand som inte riktigt vet hur den ska närma sig fritidshemmens verksamhet. Vanligtvis närmar sig den politiska handen statistiken. Statistik är ett tydligt mått men inte alltid ett…


En blocköverskridande tradition av att sätta fritidshemmen på undantag

Den 8 april kom skolverkets årliga statistik om fritidshemmen. Den var precis lika förutsägbar som vanligt. Glesare med personal, allt större elevgrupper och sjunkande utbildningsnivå hos personalen. Skolverket skriver: ”Utvecklingen i fritidshemmen är så allvarlig att det nu krävs åtgärder och insatser”. Skolverket blev tillsynsmyndighet för fritidshemmen 1998. I slutet på samma år fick de…


En helhetssyn på barn?

Fritidshemmet regleras av skollagens kapitel 14. I andra paragrafen anger lagen att Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. En helhetssyn på elevens behov… Problemet är att politiken aldrig haft en helhetssyn på skolan. Som jag tidigare skrev i denna text tror jag att satsningar skolan som bara riktas skoldagen inte…


Välfärden och fritidshemsbarnen

Den 8 april presenterar Skolverket sin årliga statistik om fritidshemmen. Tyvärr brukar detta vara en lika förutsägbar som sorglig historia. Låt mig göra några kvalificerade gissningar! Vi kommer att få veta att antalet barn i fritidshem ökat igen,  att gruppstorleken nu i snitt är närmare 42 barn samt att den högskolepedagogiskt utbildade personalen minskar i…


Inte imponerad, Fridolin.

Regeringen skriver idag på DN-Debatt att man satsar 2 miljarder på på fler lågstadielärare – i år. Vad gäller just lågstadiet är fritidshemmets varande ofta påtagligt frånvarande i den politiska diskussionen. Korrelationen mellan skolan och fritidshemmet är intressant men outforskad. Men alla måste förstå att samordningen mellan verksamheterna knappast är utan betydelse. Jag tycker personligen…