Category: Fritidshem

Fritidshemmen och den trevande politiska handen 

Fritidshemmen har fått en tydligare plats på den politiska kartan under de senaste 5 åren. Men mer än så är det inte. Det finns fortfarande en trevande hand som inte riktigt vet hur den ska närma sig fritidshemmens verksamhet. Vanligtvis närmar sig den politiska handen statistiken. Statistik är ett tydligt mått men inte alltid ett…


En blocköverskridande tradition av att sätta fritidshemmen på undantag

Den 8 april kom skolverkets årliga statistik om fritidshemmen. Den var precis lika förutsägbar som vanligt. Glesare med personal, allt större elevgrupper och sjunkande utbildningsnivå hos personalen. Skolverket skriver: ”Utvecklingen i fritidshemmen är så allvarlig att det nu krävs åtgärder och insatser”. Skolverket blev tillsynsmyndighet för fritidshemmen 1998. I slutet på samma år fick de…


Välfärden och fritidshemsbarnen

Den 8 april presenterar Skolverket sin årliga statistik om fritidshemmen. Tyvärr brukar detta vara en lika förutsägbar som sorglig historia. Låt mig göra några kvalificerade gissningar! Vi kommer att få veta att antalet barn i fritidshem ökat igen,  att gruppstorleken nu i snitt är närmare 42 barn samt att den högskolepedagogiskt utbildade personalen minskar i…