Monthly archives: mars, 2015

Välfärden och fritidshemsbarnen

Den 8 april presenterar Skolverket sin årliga statistik om fritidshemmen. Tyvärr brukar detta vara en lika förutsägbar som sorglig historia. Låt mig göra några kvalificerade gissningar! Vi kommer att få veta att antalet barn i fritidshem ökat igen,  att gruppstorleken nu i snitt är närmare 42 barn samt att den högskolepedagogiskt utbildade personalen minskar i…


Inte imponerad, Fridolin.

Regeringen skriver idag på DN-Debatt att man satsar 2 miljarder på på fler lågstadielärare – i år. Vad gäller just lågstadiet är fritidshemmets varande ofta påtagligt frånvarande i den politiska diskussionen. Korrelationen mellan skolan och fritidshemmet är intressant men outforskad. Men alla måste förstå att samordningen mellan verksamheterna knappast är utan betydelse. Jag tycker personligen…