Monthly archives: april, 2015

Fritidspedagogens kompetens?

Vad är fritidspedagogens unika kompetens? Det är en fråga jag brukar ställa när jag föreläser för- eller handleder fritidshem. Det finns en tradition hos fritidspedagoger att beskriva sin kompetens med andra ord än sin utbildning. Därför är det viktigt att prata om det unika i fritidspedagogens yrkeskompetens. I Göteborg diskuterades just denna fråga förra veckan….


En blocköverskridande tradition av att sätta fritidshemmen på undantag

Den 8 april kom skolverkets årliga statistik om fritidshemmen. Den var precis lika förutsägbar som vanligt. Glesare med personal, allt större elevgrupper och sjunkande utbildningsnivå hos personalen. Skolverket skriver: ”Utvecklingen i fritidshemmen är så allvarlig att det nu krävs åtgärder och insatser”. Skolverket blev tillsynsmyndighet för fritidshemmen 1998. I slutet på samma år fick de…


En helhetssyn på barn?

Fritidshemmet regleras av skollagens kapitel 14. I andra paragrafen anger lagen att Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. En helhetssyn på elevens behov… Problemet är att politiken aldrig haft en helhetssyn på skolan. Som jag tidigare skrev i denna text tror jag att satsningar skolan som bara riktas skoldagen inte…