Vi har länge haft planer på en fritidspedagogisk antologi skriven av fritidspedagoger. Nu ska vi verkligen försöka göra slag i saken. Alla som vill skriva kommer att kunna ladda ned en skrivmall samt tips och råd inför skrivandet. De som önskar skriva väljer ett avgränsat område såsom; samverkan, rast, genus, lek eller något annat man…