Begreppet elevinflytande har hängt med ända sedan 1946 års skolkommission. I över sextio år har svensk skola förhållit sig till demokratiuppdraget. De demokratiska principerna är att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig. Detta gäller även skolan. Elever ska ges inflytande över utbildningen. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas…