Vi har länge haft planer på en fritidspedagogisk antologi skriven av fritidspedagoger. Nu ska vi verkligen försöka göra slag i saken. Alla som vill skriva kommer att kunna ladda ned en skrivmall samt tips och råd inför skrivandet. De som önskar skriva väljer ett avgränsat område såsom; samverkan, rast, genus, lek eller något annat man brinner för. Bidragens kvalitet och innehåll är avgörande för om texten kommer med i manus eller inte. Annars publicerar vi gärna texterna på fritidspedagogik.se.

Vilka får skriva?
Fritidspedagoger, lärare- och grundlärare mot fritidshem i första hand. Vi välkomnar också bidrag från studenter vid högskolan och rektorer.

En text som du skriver är din. När vi har ett färdigt manus som ska skickas till intresserade förlag alt ges ut på eget förlag hanteras juridiska frågor i samband med detta.

Skriv- och författaranvisningar kommer inom kort på fritidspedagogik.se