Fritidshemmen har fått en tydligare plats på den politiska kartan under de senaste 5 åren. Men mer än så är det inte. Det finns fortfarande en trevande hand som inte riktigt vet hur den ska närma sig fritidshemmens verksamhet. Vanligtvis närmar sig den politiska handen statistiken. Statistik är ett tydligt mått men inte alltid ett mått på kvalitet. Ambitionen att minska barngruppernas storlek är rätt. Problemet är konkretion i hur detta faktiskt kan gå till. Det handlar dels om ökad personaltäthet. Men det handlar också om lokalfrågan. Fritidshemmens lärmiljöer har reducerats i rasande takt. Mycket beroende på barngrupperna men också skolans tolkningsföreträde och ibland besittningsrätt över fysiska utrymmen. Så, kära politiker, säger ni ”minska barngrupperna” säg också hur. 

Den andra ingången i för den politiskt trevande handen är att reglera fritidshemmets innehåll. Vilket den fackliga organisationen lobbat för. Vilket skolinspektionen påpekat i en rapport (efter att ha granskat ca 1,8% av fritidshemmen). Vilket det egentligen saknas reellt stöd för hos professionen. Förvisso har fritidspedagoger länge slängt sig med ”att uppdraget är otydligt”. Min erfarenhet av att skrapa lite på det påstående är; fritidspedagoger upplever otydlighet gentemot skolan! Samverkansuppdraget. Men få fritidspedagoger springer omkring på loven och känner sig förvirrad över sitt uppdrag.

Idag presenterar moderaterna ett förslag på hur kvaliteten ska höjas i fritidshemmen. Till min förvåning handlar det inte bara om läxläsning utan även karriärstjänster, samverkan med föreningsliv och en satsning på motion och rörelse. Däremot håller jag mig lite skeptisk till den egna läroplanen som man förslår (återstår att se förlaget i sin helhet!). Allt som liknar fackets kursplan är ett steg i fel riktning. En steg mot att efterlikna skolans struktur. Handlar det om att lyfta fritidshemmets unika verksamhet… då kan vi snacka sen.

En egen läroplan kan vara en bra idé, men beroende på hur den utformas. Det skulle kunna ge fritidshemmet lite mer autonomi relativt skolan. Skapa en grund för mer likvärdig igång i samverkan. Samtidigt måste detta kunna skrivas in i den gemensamma som vi redan har. En egen läroplan skulle kunna lyfta fritidshemmets unika verksamt för vad den är. Och utifrån detta samverka med skola, föräldrar och föreningsliv. Jag ser fram emot att höra mer detaljerat vad moderaternas förslag innebär.